Nig­dy nie odpędzisz psa od tłus­tej skórki.


nig­dy-nie odpędzisz-psa-od tłus­tej-skórki
horacynig­dynie odpędziszpsaod tłus­tejskórkinig­dy nie odpędzisznie odpędzisz psapsa od tłus­tejod tłus­tej skórkinig­dy nie odpędzisz psanie odpędzisz psa od tłus­tejpsa od tłus­tej skórkinig­dy nie odpędzisz psa od tłus­tejnie odpędzisz psa od tłus­tej skórkinig­dy nie odpędzisz psa od tłus­tej skórki

Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa. -Aldous Huxley
dla-psa-jego-pan-jest-napoleonem-stąd-ę-bierze-nieustająca-popularność-psa
Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa. -Martha Scott
nie-popełnij-błę-i-nie-traktuj-swojego-psa-jak-człowieka-albowiem-on-potraktuje-ę-jak-psa
Po tłus­te cielę i do do­mu tra­fią, a chu­dego i na tar­gu nie kupią. -Samuel Adalberg
po tłus­te-cielę-i do do­mu-tra­fią-a chu­dego-i na tar­gu-nie kupią