Nig­dy nie wal­cz o mi­lość- o praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywą nie warto 


nig­dy-nie wal­cz-o mi­lość-o praw­dziwą-nie trze­ba-a o fałszywą-nie warto 
agata.plnig­dynie wal­czo mi­lośćo praw­dziwąnie trze­baa o fałszywąnie warto nig­dy nie wal­cznie wal­cz o mi­lośćo praw­dziwą nie trze­banie trze­ba a o fałszywąa o fałszywą nie warto nig­dy nie wal­cz o mi­lośćo praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywąnie trze­ba a o fałszywą nie warto o praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywą nie warto 

Nig­dy nie wal­cz o przyjaźń. - o praw­dziwą nie musisz, - o fałszywą nie warto... -Mashton
nig­dy-nie wal­cz-o przyjaźń-o praw­dziwą-nie musisz-o fałszywą-nie warto
Kto wzgar­dzi fałszywą sławą, praw­dziwą mieć będzie. -Tytus Liwiusz
kto-wzgar­dzi-fałszywą-sławą-praw­dziwą-mieć-będzie
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica