Nig­dy nie wal­cz o przyjaźń. - o praw­dziwą nie musisz, - o fałszywą nie warto...


nig­dy-nie wal­cz-o przyjaźń-o praw­dziwą-nie musisz-o fałszywą-nie warto
mashtonnig­dynie wal­czo przyjaźńo praw­dziwąnie musiszo fałszywąnie wartonig­dy nie wal­cznie wal­cz o przyjaźńo praw­dziwąo praw­dziwą nie musiszo fałszywąo fałszywą nie wartonig­dy nie wal­cz o przyjaźńo praw­dziwą nie musiszo fałszywą nie warto

Nig­dy nie wal­cz o mi­lość- o praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywą nie warto  -agata.pl
nig­dy-nie wal­cz-o mi­lość-o praw­dziwą-nie trze­ba-a o fałszywą-nie warto 
Kto wzgar­dzi fałszywą sławą, praw­dziwą mieć będzie. -Tytus Liwiusz
kto-wzgar­dzi-fałszywą-sławą-praw­dziwą-mieć-będzie
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto! -Marian Hemar
kochać-nie-warto-lubić-nie-warto-jedno-co-warto-to-upić-ę-warto
A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość.. -AnDree
a co śli-życia-mi nie star­czy-aby zna­źć-tą praw­dziwą- miłość