Nigdy się nie jest mniej samotnym, niż gdy się jest samotnym.


nigdy-ę-nie-jest-mniej-samotnym-ż-gdy-ę-jest-samotnym
cyceronnigdysięniejestmniejsamotnymniżgdysamotnymnigdy sięsię nienie jestjest mniejmniej samotnymniż gdygdy sięsię jestjest samotnymnigdy się niesię nie jestnie jest mniejjest mniej samotnymniż gdy sięgdy się jestsię jest samotnymnigdy się nie jestsię nie jest mniejnie jest mniej samotnymniż gdy się jestgdy się jest samotnymnigdy się nie jest mniejsię nie jest mniej samotnymniż gdy się jest samotnym

czy jest coś lep­sze­go niż czas pier­wszy po­całunek , uśmiech po­każ mi sens by­cia samotnym  -tknp
czy-jest coś-lep­sze­go-ż-czas-pier­wszy-po­całunek- uśmiech-po­każ-mi sens-by­cia-samotnym 
Jak miłą nies­podzianką jest od­kry­cie, że będąc sa­memu można nie czuć się samotnym. -Ellen Burstyn
jak-miłą-nies­podzianką-jest od­kry­cie-że będąc-­memu-można-nie czuć ę-samotnym
Nawet człowiek samotny nie mógłby się czuć samotnym bez tła, które tworzą inni ludzie. -Karol Irzykowski
nawet-człowiek-samotny-nie-mógłby-ę-czuć-samotnym-bez-tła-które-tworzą-inni-ludzie
Być mrocznym samotnym nerwowo-wzrocznym obserwatorem Wirującego diamentu świata. -Anna Achmatowa
być-mrocznym-samotnym-nerwowo-wzrocznym-obserwatorem-wirującego-diamentu-świata