Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy.


nigdy-człowiek-nie-jest-tak-wielki-jak-wtedy-gdy-klęczy
jan xxiiinigdyczłowiekniejesttakwielkijakwtedygdyklęczynigdy człowiekczłowiek nienie jestjest taktak wielkiwielki jakjak wtedygdy klęczynigdy człowiek nieczłowiek nie jestnie jest takjest tak wielkitak wielki jakwielki jak wtedynigdy człowiek nie jestczłowiek nie jest taknie jest tak wielkijest tak wielki jaktak wielki jak wtedynigdy człowiek nie jest takczłowiek nie jest tak wielkinie jest tak wielki jakjest tak wielki jak wtedy

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza.Kobiety nigdy nie są tak silne, jak wtedy, gdy uzbrajają się słabością.Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia, jak wtedy, gdy kochamy.