Nigdy człowiek piękniej nie czyni, jak gdy o przebaczenie prosi, albo sam przebacza.


nigdy-człowiek-piękniej-nie-czyni-jak-gdy-o-przebaczenie-prosi-albo-sam-przebacza
jean paulnigdyczłowiekpiękniejnieczynijakgdyprzebaczenieprosialbosamprzebaczanigdy człowiekczłowiek piękniejpiękniej nienie czynijak gdygdy oo przebaczenieprzebaczenie prosialbo samsam przebaczanigdy człowiek piękniejczłowiek piękniej niepiękniej nie czynijak gdy ogdy o przebaczenieo przebaczenie prosialbo sam przebaczanigdy człowiek piękniej nieczłowiek piękniej nie czynijak gdy o przebaczeniegdy o przebaczenie prosinigdy człowiek piękniej nie czynijak gdy o przebaczenie prosi

Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza.Nigdy człowiek sam siebie tak znać nie potrafi, jak zna nas przyjaźń prawdziwa.Flirt jest jak biblioteka objazdowa, w której rzadko prosi się dwa razy o ten sam tom.Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy.Gdy dziewczę prosi szczodrzy są jak Bogi, gdy dziewczę klęknie kiedy łzę wyleje każda jej prośba jest tylko rozkazem.To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.