Nigdy człowiek sam siebie tak znać nie potrafi, jak zna nas przyjaźń prawdziwa.


nigdy-człowiek-sam-siebie-tak-znać-nie-potrafi-jak-zna-nas-przyjaźń-prawdziwa
klementyna hoffmanowanigdyczłowieksamsiebietakznaćniepotrafijakznanasprzyjaźńprawdziwanigdy człowiekczłowiek samsam siebiesiebie taktak znaćznać nienie potrafijak znazna nasnas przyjaźńprzyjaźń prawdziwanigdy człowiek samczłowiek sam siebiesam siebie taksiebie tak znaćtak znać nieznać nie potrafijak zna naszna nas przyjaźńnas przyjaźń prawdziwanigdy człowiek sam siebieczłowiek sam siebie taksam siebie tak znaćsiebie tak znać nietak znać nie potrafijak zna nas przyjaźńzna nas przyjaźń prawdziwanigdy człowiek sam siebie takczłowiek sam siebie tak znaćsam siebie tak znać niesiebie tak znać nie potrafijak zna nas przyjaźń prawdziwa

Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza.