Nigdy nie jest się bliższym szczęścia, jak kiedy się z niego rezygnuje.


nigdy-nie-jest-ę-bliższym-szczęścia-jak-kiedy-ę-z-niego-rezygnuje
luise rinsernigdyniejestsiębliższymszczęściajakkiedyniegorezygnujenigdy nienie jestjest sięsię bliższymbliższym szczęściajak kiedykiedy sięz niegoniego rezygnujenigdy nie jestnie jest sięjest się bliższymsię bliższym szczęściajak kiedy siękiedy się zsię z niegoz niego rezygnujenigdy nie jest sięnie jest się bliższymjest się bliższym szczęściajak kiedy się zkiedy się z niegosię z niego rezygnujenigdy nie jest się bliższymnie jest się bliższym szczęściajak kiedy się z niegokiedy się z niego rezygnuje

Bóg nie rezygnuje ze swych dzieci, nawet takich, które stoją do Niego plecami.Cnota nie daje szczęścia, ale uczy, jak z niego korzystać, gdy się je ma.Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza.Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję.