Nigdy nie jesteś równie daleko od celu, jak wtedy, gdy nie wiesz, dokąd zmierzasz.


nigdy-nie-jesteś-równie-daleko-od-celu-jak-wtedy-gdy-nie-wiesz-dokąd-zmierzasz
charles maurice talleyrand - perigordnigdyniejesteśrówniedalekoodcelujakwtedygdywieszdokądzmierzasznigdy nienie jesteśjesteś równierównie dalekodaleko odod celujak wtedygdy nienie wieszdokąd zmierzasznigdy nie jesteśnie jesteś równiejesteś równie dalekorównie daleko oddaleko od celugdy nie wiesznigdy nie jesteś równienie jesteś równie dalekojesteś równie daleko odrównie daleko od celunigdy nie jesteś równie dalekonie jesteś równie daleko odjesteś równie daleko od celu

Jeśli wiesz, czego chcesz i dokąd zmierzasz, to niczego nie osiągniesz i nigdzie nie dojdziesz.Nigdy nie idziemy dalej niż wtedy, kiedyśmy już zapomnieli, dokąd szliśmy.Dobroczynność nie polega na dawaniu kości psu. Dobroczynność to kość dzielona z psem wówczas, gdy jesteś równie głodny jak on.To, kim naprawdę jesteś, ujawnia się wtedy, gdy jesteś zły lub sfrustrowany.Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy.Kobiety nigdy nie są tak silne, jak wtedy, gdy uzbrajają się słabością.