Nigdy nie mów ludziom, jak mają wykonywać swe zadania. Powiedz im tylko, co mają robić, a będziesz zdziwiony ich pomysłowością.


nigdy-nie-mów-ludziom-jak-mają-wykonywać-swe-zadania-powiedz-im-tylko-co-mają-robić-a-będziesz-zdziwiony-ich-pomysłowośą
george pattonnigdyniemówludziomjakmająwykonywaćswezadaniapowiedzimtylkocorobićbędzieszzdziwionyichpomysłowościąnigdy nienie mówmów ludziomjak mająmają wykonywaćwykonywać sweswe zadaniapowiedz imim tylkoco mająmają robićbędziesz zdziwionyzdziwiony ichich pomysłowościąnigdy nie mównie mów ludziomjak mają wykonywaćmają wykonywać swewykonywać swe zadaniapowiedz im tylkoco mają robića będziesz zdziwionybędziesz zdziwiony ichzdziwiony ich pomysłowościąnigdy nie mów ludziomjak mają wykonywać swemają wykonywać swe zadaniaa będziesz zdziwiony ichbędziesz zdziwiony ich pomysłowościąjak mają wykonywać swe zadaniaa będziesz zdziwiony ich pomysłowością

Zaz­droszczę młodym, że nie mają wspom­nień, lecz mi ich żal, że mają nadzieje. -Alfred Aleksander Konar
zaz­droszczę-młodym-że nie mają-wspom­nień-lecz-mi ich-żal-że mają-nadzieje
Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość. -Robert Mallet
dobre-pomysły-nie-mają-przeszłoś-mają-tylko-przyszłość
Pragnienia mają tylko początek, nie mają zaś końca. Nie mogą się więc spełniać w całości. -Stefan Pacek
pragnienia-mają-tylko-początek-nie-mają-zaś-końca-nie-mogą-ę-więc-spełniać-w-całoś
Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu. -Olga Tokarczuk
ich-wzrok-ogląda-jakieś-obrazy-i-to-jest-właśnie-sen-mają-obrazy-ale-nie-mają-siebie-miliony-ludzi-którzy-śpią-w-każdej-chwili-czasu