Nigdy nie należy bać się, gdy coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie dzieje się nic


nigdy-nie-należy-bać-ę-gdy-coś-ę-dzieje-tylko-wtedy-kiedy-nie-dzieje-ę-nic
winston churchillnigdynienależybaćsięgdycośsiędziejetylkowtedykiedydziejenicnigdy nienie należynależy baćbać sięgdy coścoś sięsię dziejetylko wtedykiedy nienie dziejedzieje sięsię nicnigdy nie należynie należy baćnależy bać sięgdy coś sięcoś się dziejekiedy nie dziejenie dzieje siędzieje się nicnigdy nie należy baćnie należy bać sięgdy coś się dziejekiedy nie dzieje sięnie dzieje się nicnigdy nie należy bać siękiedy nie dzieje się nic

Bez­silność, gdy coś dzieje się po­za na­mi, bez­radność - gdy nie dzieje się w nas. -Papillondenuit
bez­silność-gdy-coś-dzieje ę-po­za-na­mi-bez­radność- gdy-nie dzieje ę-w nas
Naj­gor­sze chwi­le w życiu to te, kiedy nic się nie dzieje, bo to oz­nacza, że za­raz tra­fi człowieka coś niedobrego. -P » Terry Pratchett » Ostatni kontynent
naj­gor­sze-chwi­-w życiu-to te-kiedy-nic ę-nie dzieje-bo to oz­nacza-że za­raz-tra­fi-człowieka-coś-niedobrego
Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie należy do nikogo. -Stanisław Wyspiański
musimy-zrobić-coś-co-by-od-nas-zależało-zważywszy-że-dzieje-ę-tak-żo-co-nie-należy-do-nikogo
Największa krzywda, jaką znają dzieje, gdy krzywdy chcącej krzywda się nie dzieje. -Jan Sztaudynger
największa-krzywda-jaką-znają-dzieje-gdy-krzywdy-chcącej-krzywda-ę-nie-dzieje