Nigdy nie należy wydawać sądu na podstawie karykatury, jaką z niej uczyniono.


nigdy-nie-należy-wydawać-są-na-podstawie-karykatury-jaką-z-niej-uczyniono
mikołaj gogolnigdynienależywydawaćsądunapodstawiekarykaturyjakąniejuczyniononigdy nienie należynależy wydawaćwydawać sądusądu nana podstawiepodstawie karykaturyjaką zz niejniej uczyniononigdy nie należynie należy wydawaćnależy wydawać sąduwydawać sądu nasądu na podstawiena podstawie karykaturyjaką z niejz niej uczyniononigdy nie należy wydawaćnie należy wydawać sądunależy wydawać sądu nawydawać sądu na podstawiesądu na podstawie karykaturyjaką z niej uczyniononigdy nie należy wydawać sądunie należy wydawać sądu nanależy wydawać sądu na podstawiewydawać sądu na podstawie karykatury

Nigdy nie należy wydawać sądu o rzeczy na podstawie karykatury, którą z niej uczyniono.Nig­dy nie na­leży wy­dawać sądu o rzeczy na pod­sta­wie ka­ryka­tury, którą z niej uczyniono.Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę, jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar, jakie dla niej ponosi.Na jakiej podstawie chcecie zarzucić naturze, że z powodu podeszłego wieku wpadła w uwiąd starczy i zapomniała o wytwarzaniu umysłów spekulatywnych, będąc tylko w stanie wydawać na świat ludzi stających się niewolnikami Arystotelesa, którzy muszą myśleć jego mózgiem i poznawać jego zmysłami?Nigdy nie mogłam pogodzić się z kreowaniem mnie na symbol seksu. Z seksu uczyniono przedmiot. Nienawidzę myśli, że mam być przedmiotem.Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.