Nigdy nie napotkasz problemu, który jednocześnie nie eksplodowałby szansą.


nigdy-nie-napotkasz-problemu-który-jednocześnie-nie-eksplodowałby-szansą
h. jackson brownnigdynienapotkaszproblemuktóryjednocześnieeksplodowałbyszansąnigdy nienie napotkasznapotkasz problemuktóry jednocześniejednocześnie nienie eksplodowałbyeksplodowałby szansąnigdy nie napotkasznie napotkasz problemuktóry jednocześnie niejednocześnie nie eksplodowałbynie eksplodowałby szansąnigdy nie napotkasz problemuktóry jednocześnie nie eksplodowałbyjednocześnie nie eksplodowałby szansąktóry jednocześnie nie eksplodowałby szansą

Wiedza nigdy nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych.Amatorem nazywam w filozofii tego, kto przyjmuje po prostu warunki zastanego problemu..., gdy filozofia polegałaby naprawdę na tworzeniu sytuacji problemu i tworzeniu rozwiązania.Miłość to skarb, który często dajemy komuś, kto nie chce go wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać.Zawód lekarza to jedyny zawód, który człowiek może rozpocząć w każdym wieku, z pewną szansą zarobienia na życie.Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił cię o rękę.Jeśli myślisz, że wszystko jest łatwe, napotkasz tylko trudności.