Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ty chcesz osiągnąć


nigdy-nie-przyjmuj-rad-od-osób-które-nie-osiągnęły-tego-co-ty-chcesz-osiągnąć
bodo schafernigdynieprzyjmujradodosóbktóreosiągnęłytegocotychceszosiągnąćnigdy nienie przyjmujprzyjmuj radrad odod osóbktóre nienie osiągnęłyosiągnęły tegoco tyty chceszchcesz osiągnąćnigdy nie przyjmujnie przyjmuj radprzyjmuj rad odrad od osóbktóre nie osiągnęłynie osiągnęły tegoco ty chceszty chcesz osiągnąćnigdy nie przyjmuj radnie przyjmuj rad odprzyjmuj rad od osóbktóre nie osiągnęły tegoco ty chcesz osiągnąćnigdy nie przyjmuj rad odnie przyjmuj rad od osób

Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ty chcesz osiągnąć.Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz.Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy.Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć to czego chcesz, najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz w siebie najprawdopodobniej, wcześniej czy później to osiągniesz.