Nigdy nie trać nawet chwili na myślenie o kimś, kogo nie lubisz


nigdy-nie-trać-nawet-chwili-na-myślenie-o-kimś-kogo-nie-lubisz
dwight eisenhowernigdynietraćnawetchwilinamyśleniekimśkogolubisznigdy nienie traćtrać nawetnawet chwilichwili nana myśleniemyślenie oo kimśkogo nienie lubisznigdy nie traćnie trać nawettrać nawet chwilinawet chwili nachwili na myśleniena myślenie omyślenie o kimśkogo nie lubisznigdy nie trać nawetnie trać nawet chwilitrać nawet chwili nanawet chwili na myśleniechwili na myślenie ona myślenie o kimśnigdy nie trać nawet chwilinie trać nawet chwili natrać nawet chwili na myślenienawet chwili na myślenie ochwili na myślenie o kimś

rób-to-co-lubisz-a-nigdy-nie-będziesz-musiał-pracować
Nigdy nie trać cierpliwości - to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi. -Antoine De Saint - Exupery
nigdy-nie-trać-cierpliwoś-to-jest-ostatni-klucz-który-otwiera-drzwi
Niezależnie od tego, za kogo się uważasz, zawsze jesteś kimś lepszym -Założenie NLP
niezależnie-od-tego-za-kogo-ę-uważasz-zawsze-jesteś-kimś-lepszym
Jeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz nie mając nawet ani jednej chwili. -Jan Twardowski
jeżeli-kochasz-czas-zawsze-odnajdziesz-nie-mając-nawet-ani-jednej-chwili
Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem. -Francisco de Rojas
godną-litoś-rzeczą-to-myślenie-że-ę-jest-nauczycielem-śli-nigdy-nie-było-ę-uczniem