Nigdy nie trać nawet chwili na myślenie o kimś, kogo nie lubisz


nigdy-nie-trać-nawet-chwili-na-myślenie-o-kimś-kogo-nie-lubisz
dwight eisenhowernigdynietraćnawetchwilinamyśleniekimśkogolubisznigdy nienie traćtrać nawetnawet chwilichwili nana myśleniemyślenie oo kimśkogo nienie lubisznigdy nie traćnie trać nawettrać nawet chwilinawet chwili nachwili na myśleniena myślenie omyślenie o kimśkogo nie lubisznigdy nie trać nawetnie trać nawet chwilitrać nawet chwili nanawet chwili na myśleniechwili na myślenie ona myślenie o kimśnigdy nie trać nawet chwilinie trać nawet chwili natrać nawet chwili na myślenienawet chwili na myślenie ochwili na myślenie o kimś

Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.Nigdy nie trać cierpliwości - to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi.Niezależnie od tego, za kogo się uważasz, zawsze jesteś kimś lepszymJeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz nie mając nawet ani jednej chwili.Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem.