Nigdy nie umieraj przed premierą.


nigdy-nie-umieraj-przed-premierą
tadeusz kantornigdynieumierajprzedpremierąnigdy nienie umierajumieraj przedprzed premierąnigdy nie umierajnie umieraj przedumieraj przed premierąnigdy nie umieraj przednie umieraj przed premierąnigdy nie umieraj przed premierą

Żyj szyb­ko, umieraj młodo i wyglądaj świetnie! Zamknij oczy. Ale nie umieraj, masz prawo do płaczu. A potem wstań i walcz o następny dzień.Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera.Nigdy nie zapominaj, ile zawdzięczasz tym, którzy żyli przed tobą.Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.Ludzkość nigdy w pochodzie nie liczy tych, co przed walką cofnąwszy się giną.