Nigdy nie wierz szpiegom, są oni źródłem większych kłopotów niż korzyści.


nigdy-nie-wierz-szpiegom-są-oni-źródłem-większych-kłopotów-ż-korzyś
napoleon bonapartenigdyniewierzszpiegomoniźródłemwiększychkłopotówniżkorzyścinigdy nienie wierzwierz szpiegomsą onioni źródłemźródłem większychwiększych kłopotówkłopotów niżniż korzyścinigdy nie wierznie wierz szpiegomsą oni źródłemoni źródłem większychźródłem większych kłopotówwiększych kłopotów niżkłopotów niż korzyścinigdy nie wierz szpiegomsą oni źródłem większychoni źródłem większych kłopotówźródłem większych kłopotów niżwiększych kłopotów niż korzyścisą oni źródłem większych kłopotówoni źródłem większych kłopotów niżźródłem większych kłopotów niż korzyści

Wierz mi, wierz mi Co­raz niżej się stacza Ten, kto nie umie wybaczać. -Edyta Bartosiewicz
wierz-mi-wierz-mi-co­raz-żej ę-stacza-ten-kto-nie umie-wybaczać
Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę. -Elias Canetti
nigdy-nie-wierz-temu-kto-zawsze-mówi-prawdę
W Pana Boga wierz, ale Mu nie wierz. -Sabała
w-pana-boga-wierz-ale-mu-nie-wierz
Nie można wyjść z kłopotów poprzez wydawanie więcej niż się zarabia. -WilliamJ.H. Boetcker
nie-można-wyjść-z-kłopotów-poprzez-wydawanie-więcej-ż-ę-zarabia
Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej. -Kornel Makuszyński
przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej
Miłość jest źródłem nieporozumień i źródłem tego co w życiu najpiękniejsze. -Kamil Ejsymont
miłość-jest-źródłem-nieporozumień-i-źródłem-tego-co-w-życiu-najpiękniejsze