Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę.


nigdy-nie-wierz-temu-kto-zawsze-mówi-prawdę
elias canettinigdyniewierztemuktozawszemówiprawdęnigdy nienie wierzwierz temukto zawszezawsze mówimówi prawdęnigdy nie wierznie wierz temukto zawsze mówizawsze mówi prawdęnigdy nie wierz temukto zawsze mówi prawdę

Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Kto raz skłamał, temu się nie wierzy, nawet, gdy mówi prawdę.Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Wierz mi, wierz mi Co­raz niżej się stacza Ten, kto nie umie wybaczać.Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi.Kto mówi prawdę, w praw­dzie mu obrona.