Nigdy nie wierzyłem, że płaca i tylko sama płaca potrafi przyciągnąć i utrzymać naprawdę dobrych ludzi. Ale wydaje mi się, że może to sprawić chęć sprawdzenia się w działaniu.


nigdy-nie-wierzyłem-że-płaca-i-tylko-sama-płaca-potrafi-przyciągnąć-i-utrzymać-naprawdę-dobrych-ludzi-ale-wydaje-mi-ę-że-może-to-sprawić
harvey samuel firestonenigdyniewierzyłemżepłacatylkosamapotrafiprzyciągnąćutrzymaćnaprawdędobrychludzialewydajemisięmożetosprawićchęćsprawdzeniasiędziałaniunigdy nienie wierzyłemże płacapłaca ii tylkotylko samasama płacapłaca potrafipotrafi przyciągnąćprzyciągnąć ii utrzymaćutrzymać naprawdęnaprawdę dobrychdobrych ludziale wydajewydaje mimi sięże możesprawić chęćchęć sprawdzeniasprawdzenia sięw działaniunigdy nie wierzyłemże płaca ipłaca i tylkoi tylko samatylko sama płacasama płaca potrafipłaca potrafi przyciągnąćpotrafi przyciągnąć iprzyciągnąć i utrzymaći utrzymać naprawdęutrzymać naprawdę dobrychnaprawdę dobrych ludziale wydaje miwydaje mi sięmoże to sprawićsprawić chęć sprawdzeniachęć sprawdzenia sięsprawdzenia się wsię w działaniu

Tylko łotry kradną auta. Uczciwi ludzie po prostu nie płacą rat.Wychowawca nie potrafi sprawić, żeby na dzikiej jabłoni rosły brzoskwinie, ale potrafi zrobić, żeby cierpkie dziczki stały się miłymi do użycia.Błądzić jest rzeczą ludzką, ale naprawdę mylić się potrafi tylko komputer.Ci co się bo­gacą, nie zaw­sze dob­rze płacą.Niejed­ne­mu płacą nie wiado­mo za co.Największą władzę nad mężczyzną ma kobieta, która wprawdzie nie oddaje mu się, ale potrafi utrzymać go w wierze, iż odwzajemnia jego miłość.