Nigdy nie wierzyłem, że płaca i tylko sama płaca potrafi przyciągnąć i utrzymać naprawdę dobrych ludzi. Ale wydaje mi się, że może to sprawić chęć sprawdzenia się w działaniu.


nigdy-nie-wierzyłem-że-płaca-i-tylko-sama-płaca-potrafi-przyciągnąć-i-utrzymać-naprawdę-dobrych-ludzi-ale-wydaje-mi-ę-że-może-to-sprawić
harvey samuel firestonenigdyniewierzyłemżepłacatylkosamapotrafiprzyciągnąćutrzymaćnaprawdędobrychludzialewydajemisięmożetosprawićchęćsprawdzeniasiędziałaniunigdy nienie wierzyłemże płacapłaca ii tylkotylko samasama płacapłaca potrafipotrafi przyciągnąćprzyciągnąć ii utrzymaćutrzymać naprawdęnaprawdę dobrychdobrych ludziale wydajewydaje mimi sięże możesprawić chęćchęć sprawdzeniasprawdzenia sięw działaniunigdy nie wierzyłemże płaca ipłaca i tylkoi tylko samatylko sama płacasama płaca potrafipłaca potrafi przyciągnąćpotrafi przyciągnąć iprzyciągnąć i utrzymaći utrzymać naprawdęutrzymać naprawdę dobrychnaprawdę dobrych ludziale wydaje miwydaje mi sięmoże to sprawićsprawić chęć sprawdzeniachęć sprawdzenia sięsprawdzenia się wsię w działaniu

Tylko łotry kradną auta. Uczciwi ludzie po prostu nie płacą rat. -Jacques Tati
tylko-łotry-kradną-auta-uczciwi-ludzie-po-prostu-nie-płacą-rat
Wychowawca nie potrafi sprawić, żeby na dzikiej jabłoni rosły brzoskwinie, ale potrafi zrobić, żeby cierpkie dziczki stały się miłymi do użycia. -Gottfried Wilhelm Leibniz
wychowawca-nie-potrafi-sprawić-żeby-na-dzikiej-jabłoni-rosły-brzoskwinie-ale-potrafi-zrobić-żeby-cierpkie-dziczki-stały-ę-miłymi-do-użycia
Błądzić jest rzeczą ludzką, ale naprawdę mylić się potrafi tylko komputer. -Al Farmer
błądzić-jest-rzeczą-ludzką-ale-naprawdę-mylić-ę-potrafi-tylko-komputer
Ci co się bo­gacą, nie zaw­sze dob­rze płacą. -Bujak Bogusław
ci co ę-bo­gacą-nie zaw­sze-dob­rze-płacą
Niejed­ne­mu płacą nie wiado­mo za co. -Bujak Bogusław
niejed­ne­mu-płacą-nie wiado­mo-za co
Największą władzę nad mężczyzną ma kobieta, która wprawdzie nie oddaje mu się, ale potrafi utrzymać go w wierze, iż odwzajemnia jego miłość. -Marie Von Ebner - Eschenbach
największą-władzę-nad-mężczyzną-kobieta-która-wprawdzie-nie-oddaje-mu-ę-ale-potrafi-utrzymać-go-w-wierze-iż-odwzajemnia-jego-miłość