Nigdy nie wolno ci się pogodzić z niepowodzeniami, niezależnie od tego, jak często będą ci się przytrafiać. Trzymaj się. Nie poddawaj się nigdy


nigdy-nie-wolno-ę-pogodzić-z-niepowodzeniami-niezależnie-od-tego-jak-często-będą-ę-przytrafiać-trzymaj-ę-nie-poddawaj-ę-nigdy
dr. michael smurfitnigdyniewolnosiępogodzićniepowodzeniaminiezależnieodtegojakczęstobędąprzytrafiaćtrzymajsięniepoddawajnigdynigdy nienie wolnowolno cisię pogodzićpogodzić zz niepowodzeniaminiezależnie odod tegojak częstoczęsto będąbędą cisię przytrafiaćtrzymaj sięnie poddawajpoddawaj sięsię nigdynigdy nie wolnonie wolno ciwolno ci sięci się pogodzićsię pogodzić zpogodzić z niepowodzeniaminiezależnie od tegojak często będączęsto będą cibędą ci sięci się przytrafiaćnie poddawaj siępoddawaj się nigdynigdy nie wolno cinie wolno ci sięwolno ci się pogodzićci się pogodzić zsię pogodzić z niepowodzeniamijak często będą ciczęsto będą ci siębędą ci się przytrafiaćnie poddawaj się nigdynigdy nie wolno ci sięnie wolno ci się pogodzićwolno ci się pogodzić zci się pogodzić z niepowodzeniamijak często będą ci sięczęsto będą ci się przytrafiać

Dobre życie okupuje się często męką i cierpieniem i nie wolno tego nigdy zapomnieć, aby dobro nie spłoszyło się niewdzięcznością. -Zofia Kucówna
dobre-życie-okupuje-ę-często-męką-i-cierpieniem-i-nie-wolno-tego-nigdy-zapomnieć-aby-dobro-nie-spłoszyło-ę-niewdzięcznośą
Nigdy się nie poddawaj. Walcz i strzeż swojej godności. -Tom Clarke
nigdy-ę-nie-poddawaj-walcz-i-strzeż-swojej-godnoś
Nigdy nie trzymaj się wyniośle, coś z mrówki miej, nie pawia, a jeśli kto ma uszy ośle, to z nim się nie umawiaj. -Konstanty Ildefons Gałczyński
nigdy-nie-trzymaj-ę-wynioś-coś-z-mrówki-miej-nie-pawia-a-śli-kto-uszy-oś-to-z-nim-ę-nie-umawiaj
Ty nigdy nie poddawaj się pod rząd kobiecy, w czułości jej nie zwierzaj żadnej tajemnicy. -Homer
ty-nigdy-nie-poddawaj-ę-pod-rząd-kobiecy-w-czułoś-jej-nie-zwierzaj-żadnej-tajemnicy
Inteligent nigdy nie może się pogodzić z faktem, zawsze jest poniżej albo powyżej, boi się, albo lekceważy. -Karol Irzykowski
inteligent-nigdy-nie-może-ę-pogodzić-z-faktem-zawsze-jest-poniżej-albo-powyżej-boi-ę-albo-lekceważy