Nigdy nie zapominaj, co mówią do ciebie w gniewie.


nigdy-nie-zapominaj-co-mówią-do-ciebie-w-gniewie
henry ward beechernigdyniezapominajcomówiądociebiegniewienigdy nienie zapominajco mówiąmówią dodo ciebieciebie ww gniewienigdy nie zapominajco mówią domówią do ciebiedo ciebie wciebie w gniewieco mówią do ciebiemówią do ciebie wdo ciebie w gniewieco mówią do ciebie wmówią do ciebie w gniewie

Przebaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich nazwisk.Nigdy nie zapominaj, ile zawdzięczasz tym, którzy żyli przed tobą.Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych chwil Twojego życia. Wracaj do nich ilekroć wszystko zaczyna się w nim walić.Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby.