Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.


nigdy-nigdy-nigdy-nigdy-ę-nie-poddawaj
churchill winstonnigdynigdynigdysięniepoddawajnigdy sięsię nienie poddawajnigdy się niesię nie poddawajnigdy się nie poddawaj

Nigdy nie wolno ci się pogodzić z niepowodzeniami, niezależnie od tego, jak często będą ci się przytrafiać. Trzymaj się. Nie poddawaj się nigdyNigdy się nie poddawaj. Walcz i strzeż swojej godności.Politykowi nigdy nie wolno mówić Tam gdzie to konieczne, bądź surowy, ale nigdy nie obrażaj. Surowość można wybaczyć, obrażania nigdy.Nie widzieć nigdy karalucha, to to samo, co powiedzieć, że nie widziało się nigdy własnych nóg.Zawsze wybieraj życie i działanie. Nigdy się nie wycofuj, nigdy nie uciekaj