Nikogo nie możemy zmusić, żeby nas kochał.


nikogo-nie-możemy-zmusić-żeby-nas-kochał
alain ayachenikogoniemożemyzmusićżebynaskochałnikogo nienie możemymożemy zmusićżeby nasnas kochałnikogo nie możemynie możemy zmusićżeby nas kochałnikogo nie możemy zmusić

Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by cnotę kochał tak jak urodę.Chcąc zmusić ludzi, aby o nas mówili, jedyny to sposób - czynić dobrze.Le­piej, żeby podzi­wiali ko­gokol­wiek, niż żeby nie podzi­wiali nikogo.Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.Upi­jała się, żeby przy­pom­nieć so­bie mo­ment w którym ją kochał. W sta­nie trzeźwym wie­działa, że ta­ki nig­dy nie istniał..Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.