Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia. Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń. Do nas należy zapełnienie ich radością.


nikomu-nie-jest-zagwarantowana-radość-życia-od-życia-dostajemy-tylko-czas-i-przestrzeń-do-nas-należy-zapełnienie-ich-radośą
h. jackson brownnikomuniejestzagwarantowanaradośćżyciaodżyciadostajemytylkoczasprzestrzeńdonasnależyzapełnienieichradościąnikomu nienie jestjest zagwarantowanazagwarantowana radośćradość życiaod życiażycia dostajemydostajemy tylkotylko czasczas ii przestrzeńdo nasnas należynależy zapełnieniezapełnienie ichich radościąnikomu nie jestnie jest zagwarantowanajest zagwarantowana radośćzagwarantowana radość życiaod życia dostajemyżycia dostajemy tylkodostajemy tylko czastylko czas iczas i przestrzeńdo nas należynas należy zapełnienienależy zapełnienie ichzapełnienie ich radościąnikomu nie jest zagwarantowananie jest zagwarantowana radośćjest zagwarantowana radość życiaod życia dostajemy tylkożycia dostajemy tylko czasdostajemy tylko czas itylko czas i przestrzeńdo nas należy zapełnienienas należy zapełnienie ichnależy zapełnienie ich radościąnikomu nie jest zagwarantowana radośćnie jest zagwarantowana radość życiaod życia dostajemy tylko czasżycia dostajemy tylko czas idostajemy tylko czas i przestrzeńdo nas należy zapełnienie ichnas należy zapełnienie ich radością

Radością nie jest sam proces życia, lecz przeżywanie nowych rzeczy.Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni.Co ja­kiś czas siekły nas po twarzy zabłąka­ne krop­le deszczu. Nie ścierałam ich. Dzięki nim świat wy­dawał się pełen życia. Zaz­drościłam burzy, że wszys­cy tak się nią przejmują.Nie należy odrzucać darów życia, w obawie, że się ich nie uniesie.To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach.Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?