Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czar­ne jest czarne.


nikt-nam-nie wmówi-że białe-jest białe-a czar­ne-jest czarne
jarosław kaczyńskiniktnamnie wmówiże białejest białea czar­nejest czarnenikt namnam nie wmówiże białe jest białea czar­ne jest czarnenikt nam nie wmówi

Stłumienie uczuć Na­wet białe jest czarne Zobojętnienie Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r.Życie nie może być różowe, skoro na słońcu są czarne a na ziemi białe plamy.Brunetki...blondynki żółte białe czarne kręcicie... soczys­te jak owoców kosz... tu jecie I czar­na kro­wa białe mle­ko daje.Czar­ne i białe są kla­wisze piani­na, lecz brzmią one mi­liona­mi ko­lorów w two­jej głowie. The piano keys are black and white, but they sound li­ke a mil­lion co­lours in your mind.może i miłość uskrzydla ale człowiek po przejściach krępu­je się więc przechodzę przez przejście czar­ne myśli białe wiersze a w pas­kach wyglądam paskudnie