Nikt nic nie czyta; jeśli czyta nie rozumie; jeśli rozumie natychmiast zapomina.


nikt-nic-nie-czyta-śli-czyta-nie-rozumie-śli-rozumie-natychmiast-zapomina
stanisław lemniktnicnieczytajeśliczytarozumierozumienatychmiastzapominanikt nicnic nienie czytajeśli czytaczyta nienie rozumiejeśli rozumierozumie natychmiastnatychmiast zapominanikt nic nienic nie czytajeśli czyta nieczyta nie rozumiejeśli rozumie natychmiastrozumie natychmiast zapominanikt nic nie czytajeśli czyta nie rozumiejeśli rozumie natychmiast zapomina

Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem
nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie . -Anonim
kto-nie-rozumie-logiki-ten-zwykle-nie-rozumie-i-tego-że-jej-nie-rozumie
Jeśli tłumaczysz coś tak jasno, że każdy musi to zrozumieć, zawsze znajdzie się ktoś, kto nic nie rozumie. -Will Rogers
jeśli-tłumaczysz-coś-tak-jasno-że-każdy-musi-to-zrozumieć-zawsze-znajdzie-ę-ktoś-kto-nic-nie-rozumie
Klasyka, to to, co wszyscy chcieliby przeczytać i czego nikt nie czyta. -Mark Twain
klasyka-to-to-co-wszyscy-chcieliby-przeczytać-i-czego-nikt-nie-czyta
Klasyka: książka, którą wszyscy chwalą, lecz nikt jej nie czyta. -Mark Twain
klasyka-książka-którą-wszyscy-chwalą-lecz-nikt-jej-nie-czyta