Nikt nic nie czyta; jeśli czyta nie rozumie; jeśli rozumie natychmiast zapomina.


nikt-nic-nie-czyta-śli-czyta-nie-rozumie-śli-rozumie-natychmiast-zapomina
stanisław lemniktnicnieczytajeśliczytarozumierozumienatychmiastzapominanikt nicnic nienie czytajeśli czytaczyta nienie rozumiejeśli rozumierozumie natychmiastnatychmiast zapominanikt nic nienic nie czytajeśli czyta nieczyta nie rozumiejeśli rozumie natychmiastrozumie natychmiast zapominanikt nic nie czytajeśli czyta nie rozumiejeśli rozumie natychmiast zapomina

Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta.Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie .Jeśli tłumaczysz coś tak jasno, że każdy musi to zrozumieć, zawsze znajdzie się ktoś, kto nic nie rozumie.Klasyka, to to, co wszyscy chcieliby przeczytać i czego nikt nie czyta.Klasyka: książka, którą wszyscy chwalą, lecz nikt jej nie czyta.W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić.