Nikt nie chce kochać, wszys­cy kochać boją się, a każdy chce być kochany.


nikt-nie chce-kochać-wszys­cy-kochać-boją-ę-a każdy-chce-być-kochany
edyta bartosiewiczniktnie chcekochaćwszys­cykochaćbojąsięa każdychcebyćkochanynikt nie chcenie chce kochaćwszys­cy kochaćkochać bojąboją sięa każdy chcechce byćbyć kochanynikt nie chce kochaćwszys­cy kochać bojąkochać boją sięa każdy chce byćchce być kochanywszys­cy kochać boją sięa każdy chce być kochany

Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać.Kiedy wrze­sień przy­niesie jesień, wte­dy każdy za­kochać chce się! Chcę żyć - i żyć będę, chcę kochać - i kochać będę, chcę się śmiać - i śmiać się będę, chcę Ciebie - i Ciebie zdobędę.Kiedy człowiek naprawdę nie chce dłużej kochać, wtedy kochać przestaje, ale ta decyzja nigdy nie jest przypadkowa.Klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać.