Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą.


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
papillondenuitniktnie możebyćswoimpa­nemalekażdymożesługąnikt nie możenie może byćbyć swoimswoim pa­nemale każdykażdy możemoże byćbyć swoimswoim sługąnikt nie może byćnie może być swoimbyć swoim pa­nemale każdy możekażdy może byćmoże być swoimbyć swoim sługąnikt nie może być swoimnie może być swoim pa­nemale każdy może byćkażdy może być swoimmoże być swoim sługąnikt nie może być swoim pa­nemale każdy może być swoimkażdy może być swoim sługą

Może kiedyś zmienię zda­nie, może mylę się swoim postępo­waniem, ale nie dbam o język. -kitsh
może-kiedyś-zmienię-zda­nie-może-mylę ę-swoim-postępo­waniem-ale-nie dbam-o język
Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. -Molier
człowiek-godzi-ę-na-to-iż-może-być-złym-ale-nikt-nie-godzi-ę-być-śmiesznym
Me­dycy­na może być niezłym ok­nem na nieskończoność. -Stanisław Lem
me­dycy­na-może-być-niezłym-ok­nem-na nieskończoność
Być poetą znaczy być swoim własnym sędzią. -Henryk Ibsen
być-poetą-znaczy-być-swoim-własnym-sędzią