Nikt nie jest bez nieszczęścia, i kto ma go najmniej, ten jest szczęśliwy.


nikt-nie-jest-bez-nieszczęścia-i-kto-go-najmniej-ten-jest-szczęśliwy
sofoklesniktniejestbeznieszczęściaktogonajmniejtenszczęśliwynikt nienie jestjest bezbez nieszczęściai ktokto mama gogo najmniejten jestjest szczęśliwynikt nie jestnie jest bezjest bez nieszczęściai kto makto ma goma go najmniejten jest szczęśliwynikt nie jest beznie jest bez nieszczęściai kto ma gokto ma go najmniejnikt nie jest bez nieszczęściai kto ma go najmniej

Szczęśliwy jest ten, kto chce być szczęśliwy.Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.Szczęśliwy jest ten, kto mając 20 szylingów dochodu tygodniowo wydaje 19 i 1/2, nieszczęśliwym zaś ten, kto pobiera 20 szylingów, a wydatki jego wynoszą 20 i 1/2.Ten jest najmędrszy, kto zna najwięcej głupstw, a najmniej ich popełnia.Ten, kto stale jest szczęśliwy, musi się często zmieniaćNigdy nie będzie szczęśliwy, kto dręczy się tym, że ktoś inny jest bardziej szczęśliwy.