Nikt nie jest tak zabawnie arogancki, jak młody człowiek, który właśnie odkrył starą ideę i myśli, że to jego własna.


nikt-nie-jest-tak-zabawnie-arogancki-jak-młody-człowiek-który-właśnie-odkrył-starą-ideę-i-myśli-że-to-jego-własna
sydney harrisniktniejesttakzabawniearoganckijakmłodyczłowiekktórywłaśnieodkryłstarąideęmyśliżetojegowłasnanikt nienie jestjest taktak zabawniezabawnie aroganckijak młodymłody człowiekktóry właśniewłaśnie odkryłodkrył starąstarą ideęideę ii myślijego własnanikt nie jestnie jest takjest tak zabawnietak zabawnie aroganckijak młody człowiekktóry właśnie odkryłwłaśnie odkrył starąodkrył starą ideęstarą ideę iideę i myśliże to jegonikt nie jest taknie jest tak zabawniejest tak zabawnie aroganckiktóry właśnie odkrył starąwłaśnie odkrył starą ideęodkrył starą ideę istarą ideę i myśliże to jego własnanikt nie jest tak zabawnienie jest tak zabawnie aroganckiktóry właśnie odkrył starą ideęwłaśnie odkrył starą ideę iodkrył starą ideę i myśli

Nikt nie jest tak za­baw­nie aro­gan­cki, jak młody człowiek, który właśnie od­krył starą ideę i myśli, że to je­go własna.Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno.Człowiek, który wie JakJednym z najlepszych lekarstw na dumę i afektację jest choroba morska. Człowiek, który musi wymiotować, nigdy nie stara się imponować.Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło