Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.


nikt-nie-jest-zobowiązany-do-rzeczy-niemożliwych
publius iuventius celsusniktniejestzobowiązanydorzeczyniemożliwychnikt nienie jestjest zobowiązanyzobowiązany dodo rzeczyrzeczy niemożliwychnikt nie jestnie jest zobowiązanyjest zobowiązany dozobowiązany do rzeczydo rzeczy niemożliwychnikt nie jest zobowiązanynie jest zobowiązany dojest zobowiązany do rzeczyzobowiązany do rzeczy niemożliwychnikt nie jest zobowiązany donie jest zobowiązany do rzeczyjest zobowiązany do rzeczy niemożliwych

Jezus jest Mistrzem rzeczy niemożliwych. -Karol de Foucauld
jezus-jest-mistrzem-rzeczy-niemożliwych
Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie. -Heraklit z Efezu
kto-nie-dąży-do-rzeczy-niemożliwych-nigdy-ich-nie-osiągnie
Pat­rząc zaw­sze przed siebie, myśląc o tym, jak zro­bić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. -Henry Ford
pat­rząc-zaw­sze-przed-siebie-myśląc-o tym-jak zro­bić-jeszcze-więcej-osiągniesz-stan-umysłu-w którym nie  rzeczy-niemożliwych
Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny. -Kartezjusz
każdy-człowiek-jest-zobowiązany-przyczyniać-ę-ile-w-jego-mocy-do-dobra-drugich-i-zaiste-nic-nie-jest-wart-ten-kto-nikomu-nie-jest-użyteczny