Nikt nie może walczyć o jakąś sprawę, żeby sobie nie zyskać wrogów.


nikt-nie-może-walczyć-o-jakąś-sprawę-żeby-sobie-nie-zyskać-wrogów
fryderyk engelsniktniemożewalczyćjakąśsprawężebysobiezyskaćwrogównikt nienie możemoże walczyćwalczyć oo jakąśjakąś sprawężeby sobiesobie nienie zyskaćzyskać wrogównikt nie możenie może walczyćmoże walczyć owalczyć o jakąśo jakąś sprawężeby sobie niesobie nie zyskaćnie zyskać wrogównikt nie może walczyćnie może walczyć omoże walczyć o jakąśwalczyć o jakąś sprawężeby sobie nie zyskaćsobie nie zyskać wrogównikt nie może walczyć onie może walczyć o jakąśmoże walczyć o jakąś sprawężeby sobie nie zyskać wrogów

Kobieta wtedy dopiero powinna zdać sobie sprawę ze swego poważnego wieku, kiedy nikt więcej złego słowa na nią nie powie.Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.Czy może nam brakować kogoś, kto odszedł, nim zdaliśmy sobie sprawę z dobrodziejstwa jego obecności?Nikt nie może obiecywać sobie czegoś na przyszłość.Gwiazdor to człowiek, który latami pracuje jak opętany, by zyskać popularność, a potem zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano.Nie można walczyć z tym, co dusza sobie wybierze