Nikt nie może więcej jak może, a nie idzie jednak za tym, aby nie mogąc uczynić cudów, człowiek nie czynił nic.


nikt-nie-może-więcej-jak-może-a-nie-idzie-jednak-za-tym-aby-nie-mogąc-uczynić-cudów-człowiek-nie-czynił-nic
eliza orzeszkowaniktniemożewięcejjakmożeidziejednakzatymabymogącuczynićcudówczłowiekczyniłnicnikt nienie możemoże więcejwięcej jakjak możenie idzieidzie jednakjednak zaza tymaby nienie mogącmogąc uczynićuczynić cudówczłowiek nienie czyniłczynił nicnikt nie możenie może więcejmoże więcej jakwięcej jak możea nie idzienie idzie jednakidzie jednak zajednak za tymaby nie mogącnie mogąc uczynićmogąc uczynić cudówczłowiek nie czyniłnie czynił nicnikt nie może więcejnie może więcej jakmoże więcej jak możea nie idzie jednaknie idzie jednak zaidzie jednak za tymaby nie mogąc uczynićnie mogąc uczynić cudówczłowiek nie czynił nicnikt nie może więcej jaknie może więcej jak możea nie idzie jednak zanie idzie jednak za tymaby nie mogąc uczynić cudów

Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Miłość jest uczuciem zbyt bolesnym, by uczynić człowieka szczęśliwym. Prawdziwe szczęście może polegać tylko na tym, że człowiek nie czuje już nic.Człowiek dumny wszystkie siły umysłu skupia na tym, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jest lepszy od innych. To nie może być prawdą. I dlatego im dumniejszy człowiek, tym więcej w nim kłamstwa.Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.Przyjaźń poznają po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.