Nikt nie otrzymał od natury prawa komenderowania innymi.


nikt-nie-otrzymał-od-natury-prawa-komenderowania-innymi
denis diderotniktnieotrzymałodnaturyprawakomenderowaniainnyminikt nienie otrzymałotrzymał odod naturynatury prawaprawa komenderowaniakomenderowania innyminikt nie otrzymałnie otrzymał odotrzymał od naturyod natury prawanatury prawa komenderowaniaprawa komenderowania innyminikt nie otrzymał odnie otrzymał od naturyotrzymał od natury prawaod natury prawa komenderowanianatury prawa komenderowania innyminikt nie otrzymał od naturynie otrzymał od natury prawaotrzymał od natury prawa komenderowaniaod natury prawa komenderowania innymi

Kto posiadł choć ziarnko prawdy, nie ma prawa skrywać go przed innymi: ono już nie należy do niego, lecz do Boga. -Mikołaj Gogol
kto-posiadł-choć-ziarnko-prawdy-nie-prawa-skrywać-go-przed-innymi-ono-już-nie-należy-do-niego-lecz-do-boga
Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
z-religią-jest-tak-jak-z-innymi-instytucjami-nie-zmienia-ona-ducha-jednostki-ale-przystosowuje-ę-do-jej-natury-wzmacnia-i-słabnie-wraz-z-ą
Nic tak nie odmładza, jak prawdziwie niedorzeczny kawał. Właśnie najgłupsze prawa natury są najbardziej smakowite. -Witold Gombrowicz
nic-tak-nie-odmładza-jak-prawdziwie-niedorzeczny-kawał-właśnie-najgłupsze-prawa-natury-są-najbardziej-smakowite
Zważywszy, że prawa żadnej religii nie są z natury rzeczy możliwe do zmienienia, niechaj mądry ustawodawca ich nie obala, lecz obchodzi te, które są szkodliwe. -Montesquieu
zważywszy-że-prawa-żadnej-religii-nie-są-z-natury-rzeczy-możliwe-do-zmienienia-niechaj-mądry-ustawodawca-ich-nie-obala-lecz-obchodzi-te-które