Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli.


nikt-nie-ponosi-odpowiedzialnoś-za-swoje-myśli
ulpian z tyruniktnieponosiodpowiedzialnościzaswojemyślinikt nienie ponosiponosi odpowiedzialnościodpowiedzialności zaza swojeswoje myślinikt nie ponosinie ponosi odpowiedzialnościponosi odpowiedzialności zaodpowiedzialności za swojeza swoje myślinikt nie ponosi odpowiedzialnościnie ponosi odpowiedzialności zaponosi odpowiedzialności za swojeodpowiedzialności za swoje myślinikt nie ponosi odpowiedzialności zanie ponosi odpowiedzialności za swojeponosi odpowiedzialności za swoje myśli

Nikt nie może zmierzyć miłości żyjącej w sercu człowieka i jego odpowiedzialności za zmarnowaną miłość. -Michel Quoist
nikt-nie-może-zmierzyć-miłoś-żyjącej-w-sercu-człowieka-i-jego-odpowiedzialnoś-za-zmarnowaną-miłość
Z kobietą nie ma żartu! W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie - co zrobi, nikt nie wie. -Aleksander Fredro
z-kobietą-nie-żartu-w-miłoś-czy-w-gniewie-co-myśli-nikt-nie-zgadnie-co-zrobi-nikt-nie-wie
Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie maja w sobie. -Konstantinos Tsatsos
ludzie-myślą-że-wyrażają-swoje-myśli-nie-wiedzą-jak-ło-siebie-maja-w-sobie
Ludzie ukrywają słowa tylko po to, by ukrywać swoje myśli. -Wolter
ludzie-ukrywają-słowa-tylko-po-to-by-ukrywać-swoje-myśli