Nikt nie ma prawa być szczęśliwy sam.


nikt-nie-prawa-być-szczęśliwy-sam
raoul follereauniktnieprawabyćszczęśliwysamnikt nienie mama prawaprawa byćbyć szczęśliwyszczęśliwy samnikt nie manie ma prawama prawa byćprawa być szczęśliwybyć szczęśliwy samnikt nie ma prawanie ma prawa byćma prawa być szczęśliwyprawa być szczęśliwy samnikt nie ma prawa byćnie ma prawa być szczęśliwyma prawa być szczęśliwy sam

Szczęśliwy jest ten, kto chce być szczęśliwy.Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Nikt nie otrzymał od natury prawa komenderowania innymi.Nikt nigdy nie nudzi się w barze. To nie to, co w kościele, gdzie zostaje się sam na sam z własną duszą.Nikt nig­dy się nie nudzi w barze. To nie to, co w kościele, gdzie zos­ta­je się sam na sam z własną duszą.Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia.