Nikt nie przyznaje się chętnie do siebie takiego, jakim go widzą inni ludzie.


nikt-nie-przyznaje-ę-chętnie-do-siebie-takiego-jakim-go-widzą-inni-ludzie
maria dąbrowskaniktnieprzyznajesięchętniedosiebietakiegojakimgowidząinniludzienikt nienie przyznajeprzyznaje sięsię chętniechętnie dodo siebiesiebie takiegojakim gogo widząwidzą inniinni ludzienikt nie przyznajenie przyznaje sięprzyznaje się chętniesię chętnie dochętnie do siebiedo siebie takiegojakim go widzągo widzą inniwidzą inni ludzienikt nie przyznaje sięnie przyznaje się chętnieprzyznaje się chętnie dosię chętnie do siebiechętnie do siebie takiegojakim go widzą innigo widzą inni ludzienikt nie przyznaje się chętnienie przyznaje się chętnie doprzyznaje się chętnie do siebiesię chętnie do siebie takiegojakim go widzą inni ludzie

Nikt nie przyz­na­je się chętnie do siebie ta­kiego, ja­kim go widzą in­ni ludzie.Takt to umiejętność takiego przedstawiania ludzi, jakimi sami najchętniej siebie widzą.Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.Nie można ufać kobiecie, która przyznaje się do swojego wieku. Jeżeli mówi coś takiego, gotowa powiedzieć każde głupstwo.Jakże chętnie ludzie re­zyg­nują z siebie! To zro­zumiałe, bo siebie trud­no znieść. Tłumy jed­nostek szu­kają pro­roka, ale naj­częściej znaj­dują führera.Ambicje, to coś takiego, co jedni starają się pokazać, zaś inni ukryć.