Nikt upil­no­wać nie zdoła sa­li pełnej złota i nefrytu.


nikt-upil­no­wać-nie zdoła-­li-pełnej-złota-i nefrytu
lao cyniktupil­no­waćnie zdołasa­lipełnejzłotai nefrytunikt upil­no­waćupil­no­wać nie zdołanie zdoła sa­lisa­li pełnejpełnej złotazłota i nefrytunikt upil­no­wać nie zdołaupil­no­wać nie zdoła sa­linie zdoła sa­li pełnejsa­li pełnej złotapełnej złota i nefrytunikt upil­no­wać nie zdoła sa­liupil­no­wać nie zdoła sa­li pełnejnie zdoła sa­li pełnej złotasa­li pełnej złota i nefrytunikt upil­no­wać nie zdoła sa­li pełnejupil­no­wać nie zdoła sa­li pełnej złotanie zdoła sa­li pełnej złota i nefrytu

...marzeń nie zdoła zniszczyć Ci nikt, zaz­drościć będą wszys­cy :) Mędrzec to ten, kto na drodze pełnej kolców wy­hodo­wać pot­ra­fi różę.Kto sam się pochy­la, ten in­nych nig­dy wyp­rosto­wać nie zdoła.Złota Ryb­ka za­pytała: Ja­kie masz życze­nie ? Zdechnij so­bie Złota Rybko.. Zdechła. Na życzenie..Ma­ma - ma­giczne słowo które zna kżdy z Nas Obej­mie, przy­tuli gdy zło i smu­tek drze­mią w Nas Do­radzi gdy dziec­ko płacze i zwi­ja się z rozpaczy Dziec­ko dla mat­ki to szka­tułka pełna złota, Do której tra­fia, każda mat­czy­na cnota. NIe ma czys­trzej miłości, od mat­czy­nej pełnej czułości.A złota obym miał tyle, ile ani unieść, ani uciągnąć nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim.