Nikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­tem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nas wie.


nikt-z nas-nie jest nieis­tniejącym-by­tem-zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto-o nas-wie
nighthuntressniktz nasnie jest nieis­tniejącymby­temzaw­szeznaj­dzie sięktośktoo naswienikt z nasz nas nie jest nieis­tniejącymnie jest nieis­tniejącym by­temzaw­sze znaj­dzie sięznaj­dzie się ktośktoś ktokto o naso nas wienikt z nas nie jest nieis­tniejącymz nas nie jest nieis­tniejącym by­temzaw­sze znaj­dzie się ktośznaj­dzie się ktoś ktoktoś kto o naskto o nas wienikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­temzaw­sze znaj­dzie się ktoś ktoznaj­dzie się ktoś kto o nasktoś kto o nas wiezaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nasznaj­dzie się ktoś kto o nas wie

Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto się znaj­dzie nie w porę. -Jacek Kaczmarski
zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto ę-znaj­dzie-nie w porę
Zaw­sze miło jest wie­dzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­go świata. -Terry Pratchett
zaw­sze-miło-jest wie­dzieć-że ktoś- gorzej-od nas-ktoś prze­cież-mu­-być-tyłkiem-te­go-świata
Zaw­sze jest le­piej, żeby ten, kto wzbudza w nas strach, bał się nas bardziej. -Umberto Eco
zaw­sze-jest ­piej-żeby-ten-kto-wzbudza-w nas-strach-bał ę-nas-bardziej
Mówić o is­tniejącym, że is­tnieje i o nieis­tniejącym, że nie is­tnieje jest prawdą. -Arystoteles
mówić-o is­tniejącym-że is­tnieje-i o nieis­tniejącym-że nie is­tnieje-jest prawdą