Nikt z nas nie zna zasięgu swego działania i tego, co ludziom daje.


nikt-z-nas-nie-zna-zasięgu-swego-działania-i-tego-co-ludziom-daje
albert schweitzerniktnasnieznazasięguswegodziałaniategocoludziomdajenikt zz nasnas nienie znazna zasięguzasięgu swegoswego działaniadziałania ii tegoco ludziomludziom dajenikt z nasz nas nienas nie znanie zna zasięguzna zasięgu swegozasięgu swego działaniaswego działania idziałania i tegoco ludziom dajenikt z nas niez nas nie znanas nie zna zasięgunie zna zasięgu swegozna zasięgu swego działaniazasięgu swego działania iswego działania i tegonikt z nas nie znaz nas nie zna zasięgunas nie zna zasięgu swegonie zna zasięgu swego działaniazna zasięgu swego działania izasięgu swego działania i tego

Bóg ludziom, których chce wychować do kierowania innymi, daje zazwyczaj życie wewnętrzne trudne i ciężkie, bo za tę cenę przygotowuje sobie mądre naczynia swego działania w duszach braci naszych!Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki.Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej rękiKocham tego, co Boga swego gromi, ponieważ Boga swego kocha: gdyż on od gniewu swego Boga zginąć musi.Życie nie daje nam tego, co chcemy, tylko to, co ma dla nas.Życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to, co ma dla nas.