Niszczą dobre drzewa, żeby wydawać złe gazety.


niszczą-dobre-drzewa-żeby-wydawać-złe-gazety
james wattniszcządobredrzeważebywydawaćzłegazetyniszczą dobredobre drzeważeby wydawaćwydawać złezłe gazetyniszczą dobre drzeważeby wydawać złewydawać złe gazetyżeby wydawać złe gazety

Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.Miłość jest wszystkim co dobre i złe.Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.Zarówno dobre i złe nastroje - przychodzą i przemijają.Pamiętaj tylko to, co dobre; to, co złe, nigdy o tobie nie zapomni.Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często.