No­wy początek jest końcem te­go co było 


no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
samothnickno­wypoczątekjest końcemte­goco było no­wy początekpoczątek jest końcemjest końcem te­gote­go co było no­wy początek jest końcempoczątek jest końcem te­gojest końcem te­go co było no­wy początek jest końcem te­gopoczątek jest końcem te­go co było no­wy początek jest końcem te­go co było 

Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst
oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego
Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
I tak cokolwiek rodzi się pod słońcem Ledwie żyć pocznie, aż początek końcem. -Elżbieta Drużbacka
i-tak-cokolwiek-rodzi-ę-pod-słońcem-ledwie-żyć-pocznie-aż-początek-końcem
Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania. -Herbert George Wells
przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow
gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek