noc­ne po­wiet­rze śpiewające płomienie łuny w tańcu 


noc­ne-po­wiet­rze-śpiewają-płomienie-łuny-w ńcu 
bez.odwaginoc­nepo­wiet­rześpiewającepłomieniełunyw tańcu noc­ne po­wiet­rzepo­wiet­rze śpiewająceśpiewające płomieniepłomienie łunyłuny w tańcu noc­ne po­wiet­rze śpiewającepo­wiet­rze śpiewające płomienieśpiewające płomienie łunypłomienie łuny w tańcu noc­ne po­wiet­rze śpiewające płomieniepo­wiet­rze śpiewające płomienie łunyśpiewające płomienie łuny w tańcu noc­ne po­wiet­rze śpiewające płomienie łunypo­wiet­rze śpiewające płomienie łuny w tańcu 

Ty byś chciała mieć płomienie co noc. Płomienie co noc mają tyl­ko strażacy.Tańczą płomienie W po­wiet­rzu is­kierek blask Przy og­nisku bal Krys­ty­na Sz. 17.10.2014r.To świąty­ni miast miłości Gdzie słońce mieni się w Sekwanie Każde­go ciepło ugości Każde­go wpędzi w zakochanie Gorące uczu­cia unoszą się na wiet­rze Jak złotą wstęgą przepasane Słodką wo­nią przesączo­ne po­wiet­rze I wśród rodzi­ny opowiedziane Efekt ek­spres­ji uczuć śpiewające­go pta­ka - ra­dość ser­ca ...wo­nią przy­jaźni na­syco­ne po­wiet­rze skarży to miejsce sze­leszczą liście tańcząc na wiet­rze metrum tre­le pod­ry­gi