noc-da­-to co dzień-zabiera 
zielonejezioranocda­jeto co dzieńzabiera noc da­jeda­je to co dzieńnoc da­je to co dzień

Za­pyta­ny co było naj­pierw, noc czy dzień: Noc, o je­den dzień pierwej.Starzejący się mężczyzna zabiera się do tego, co niegdyś robił przez całą noc.Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Ja­ki dzień w moim życiu był naj­piękniej­szy? To nie był dzień, to była noc.Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień. To była noc.Czas Wi­gilij­nych wzruszeń, a jed­nak to poruszę... Piękno choin­ki, pier­wszej gwiaz­dki czar rozbłyśnie. Wspom­nieniami podzielić się w ten dzień, opłat­kiem i mod­litwą również w tę noc... I zno­wu za rok to sa­mo cze­ka nas, lecz za­pamiętać można, że miłością dzień w dzień ra­dować się warto.