noc-da­-to co dzień-zabiera 
zielonejezioranocda­jeto co dzieńzabiera noc da­jeda­je to co dzieńnoc da­je to co dzień

Za­pyta­ny co było naj­pierw, noc czy dzień: Noc, o je­den dzień pierwej. -Tales z Miletu
za­pyta­ny-co było-naj­pierw-noc-czy-dzień-noc-o ­den-dzień-pierwej
Starzejący się mężczyzna zabiera się do tego, co niegdyś robił przez całą noc. -Anonim
starzejący-ę-mężczyzna-zabiera-ę-do-tego-co-niegdyś-robił-przez-całą-noc
Ja­ki dzień w moim życiu był naj­piękniej­szy? To nie był dzień, to była noc. -Brigitte Bardot
ja­ki-dzień-w moim-życiu-był-naj­piękniej­szy-to nie był-dzień-to była-noc
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień. To była noc. -Brigitte Bardot
jaki-dzień-w-moim-życiu-był-najpiękniejszy-to-nie-był-dzień-to-była-noc