Noc niespokojna Mo­je mys­li przy Tobie Bładze w noc­nym śnie. 21.08.2015 றiℓℓ...


noc-niespokojna-mo­-mys­li-przy-tobie-bładze-w noc­nym-śnie-21082015-றiℓℓ
millnocniespokojnamo­jemys­liprzytobiebładzew noc­nymśnie21082015றiℓℓnoc niespokojnaniespokojna mo­jemo­je mys­limys­li przyprzy tobietobie bładzebładze w noc­nymw noc­nym śnienoc niespokojna mo­jeniespokojna mo­je mys­limo­je mys­li przymys­li przy tobieprzy tobie bładzetobie bładze w noc­nymbładze w noc­nym śnienoc niespokojna mo­je mys­liniespokojna mo­je mys­li przymo­je mys­li przy tobiemys­li przy tobie bładzeprzy tobie bładze w noc­nymtobie bładze w noc­nym śnienoc niespokojna mo­je mys­li przyniespokojna mo­je mys­li przy tobiemo­je mys­li przy tobie bładzemys­li przy tobie bładze w noc­nymprzy tobie bładze w noc­nym śnie

Noc za krótka jest Jes­tem w pucho­wym niebie Gdy jes­teś ze mną 21.06.2015 றiℓℓ... -mill
noc-za krótka-jest-jes­tem-w pucho­wym-niebie-gdy-jes­teś-ze mną-21062015-றiℓℓ
Mów do mnie szeptem Bądź znów mą jawą we śnie Sny w real zmienię 02.05.2015....dla M... றiℓℓ... -mill
mów-do mnie-szeptem-bądź-znów-mą jawą-we śnie-sny-w real-zmienię-02052015dla-m-றiℓℓ
Słowa zaklęte w dotyk Marzyć wciąż chce o Tobie Szep­ty w dzień i w no­cy 03.05.2015....dla M... றiℓℓ... -mill
słowa-zaklęte-w dotyk-marzyć-wciąż-chce-o tobie-szep­ty-w dzień-i w no­cy-03052015dla-m-றiℓℓ