Noc za krótka jest Jes­tem w pucho­wym niebie Gdy jes­teś ze mną 21.06.2015 றiℓℓ...


noc-za krótka-jest-jes­tem-w pucho­wym-niebie-gdy-jes­teś-ze mną-21062015-றiℓℓ
millnocza krótkajestjes­temw pucho­wymniebiegdyjes­teśze mną21062015றiℓℓnoc za krótkaza krótka jestjest jes­temjes­tem w pucho­wymw pucho­wym niebieniebie gdygdy jes­teśjes­teś ze mnąnoc za krótka jestza krótka jest jes­temjest jes­tem w pucho­wymjes­tem w pucho­wym niebiew pucho­wym niebie gdyniebie gdy jes­teśgdy jes­teś ze mnąnoc za krótka jest jes­temza krótka jest jes­tem w pucho­wymjest jes­tem w pucho­wym niebiejes­tem w pucho­wym niebie gdyw pucho­wym niebie gdy jes­teśniebie gdy jes­teś ze mnąnoc za krótka jest jes­tem w pucho­wymza krótka jest jes­tem w pucho­wym niebiejest jes­tem w pucho­wym niebie gdyjes­tem w pucho­wym niebie gdy jes­teśw pucho­wym niebie gdy jes­teś ze mną

Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze - Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Jes­tem niewie­rza­ca a wciaz mo­wie ze Bog mi Cie zes­lal z nieba. Jes­tes jak aniol, czu­wasz na­de mna, a Two­je ra­miona spra­wiaja ze czu­je sie jak w niebie. Bo­ze, kocham go! Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Cze­kałam kiedy po­wiesz mi, że jes­tem dla Ciebie, jes­teś ze mną, że ja i Ty to coś, co jest na pew­no, że jest naprawdę.Ciem­na jest noc, Gdy myślę o Tobie. Czy mogłam być lepsza? Dziś się nie dowiem. Bez­senna jest noc, Jes­teś znów w mo­jej głowie. Ty­lu wy­tar­tych słów Za­pom­nieć nie mogę. Jak słod­ka jest noc, Gdy jes­teś znów obok. Niebies­kie niebo Nad moją głową. Wy­tar­te słowa i wy­tar­te wspomnienia, Tyl­ko marze­nia pot­ra­fią zmieniać.