Nowe kierunki historii kiełkują zawsze w głębi jednostek, zanim się wyrażą w faktach. A młodzi są najwrażliwszymi barometrami sygnalizującymi przemiany.


nowe-kierunki-historii-kiełkują-zawsze-w-głębi-jednostek-zanim-ę-wyrażą-w-faktach-a-młodzi-są-najwrażliwszymi-barometrami-sygnalizującymi
romain rollandnowekierunkihistoriikiełkujązawszegłębijednostekzanimsięwyrażąfaktachmłodzinajwrażliwszymibarometramisygnalizującymiprzemianynowe kierunkikierunki historiihistorii kiełkująkiełkują zawszezawsze ww głębigłębi jednostekzanim sięsię wyrażąwyrażą ww faktachmłodzi sąsą najwrażliwszyminajwrażliwszymi barometramibarometrami sygnalizującymisygnalizującymi przemianynowe kierunki historiikierunki historii kiełkująhistorii kiełkują zawszekiełkują zawsze wzawsze w głębiw głębi jednostekzanim się wyrażąsię wyrażą wwyrażą w faktacha młodzi sąmłodzi są najwrażliwszymisą najwrażliwszymi barometraminajwrażliwszymi barometrami sygnalizującymibarometrami sygnalizującymi przemiany

Gdy usiłujemy wyzwolić się od historii, padamy ofiarą historii niezrozumianej. I historią niezrozumianą, mitologią dziejową, jest zawsze każda metafizyka, wszelka ponad czy pozahistoryczna koncepcja życia.Istnieją smutni ludzie młodzi, dlatego że w miłości zawsze trudno sobie poradzić i zawsze się trochę oberwie. Im wcześniej, tym lepiej.Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji.Kiedy rozpaczam, przypominam sobie z historii, że prawda i miłość zawsze wygrywa. Że byli tyrani i mordercy, którzy wydali się przez długi czas niezwyciężeni, ale w końcu zawsze upadali. Pomyśl o tym.Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz.Jeśli się nie zna historii. Pozostaje zawsze się dzieckiem.