Nowe rządy nowych ludzi podnoszą, a dawne zasługi prędko się starzeją.


nowe-rządy-nowych-ludzi-podnoszą-a-dawne-zasługi-prędko-ę-starzeją
fryderyk schillernowerządynowychludzipodnosządawnezasługiprędkosięstarzejąnowe rządyrządy nowychnowych ludziludzi podnosządawne zasługizasługi prędkoprędko sięsię starzejąnowe rządy nowychrządy nowych ludzinowych ludzi podnosząa dawne zasługidawne zasługi prędkozasługi prędko sięprędko się starzejąnowe rządy nowych ludzirządy nowych ludzi podnosząa dawne zasługi prędkodawne zasługi prędko sięzasługi prędko się starzejąnowe rządy nowych ludzi podnosząa dawne zasługi prędko siędawne zasługi prędko się starzeją

O nowych prawach. Nowe prawa świadczą o trosce tych, co rządzą. Ale przestrzeganie dawnych praw świadczyłoby o tym jeszcze lepiej.Duch podlega nieubłaganym prawom Natury, musi zrzucać z siebie jedną osłonę po drugiej, stwarzać sobie ciągle nowe formy, podobne do coraz nowych wiosen.Co to jest de­mok­racja: rządy ludzi, którzy nie znają się na niczym i de­cydują o wszystkim.Potomność powinna sądzić ludzi i rządy tylko w świetle ich czasów i okoliczności, w jakich przyszło im działać.Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba.Nowe rogi: Nowe poroże zyskuje rogacz, kiedy się sarnie powinie noga.