Nowego kłamstwa słucha się chętniej aniżeli starej prawdy.


nowego-kłamstwa-słucha-ę-chętniej-aniżeli-starej-prawdy
anonimnowegokłamstwasłuchasięchętniejaniżelistarejprawdynowego kłamstwakłamstwa słuchasłucha sięsię chętniejchętniej aniżelianiżeli starejstarej prawdynowego kłamstwa słuchakłamstwa słucha sięsłucha się chętniejsię chętniej aniżelichętniej aniżeli starejaniżeli starej prawdynowego kłamstwa słucha siękłamstwa słucha się chętniejsłucha się chętniej aniżelisię chętniej aniżeli starejchętniej aniżeli starej prawdynowego kłamstwa słucha się chętniejkłamstwa słucha się chętniej aniżelisłucha się chętniej aniżeli starejsię chętniej aniżeli starej prawdy

Nowego kłamstwa szuka się chętniej niż starej prawdy. -Antoni Czechow
nowego-kłamstwa-szuka-ę-chętniej-ż-starej-prawdy
Każdy chętniej słucha i opowiada o swoich sukcesach niż o porażkach. -Czesław Banach
każdy-chętniej-słucha-i-opowiada-o-swoich-sukcesach-ż-o-porażkach
Kto wykpiwa odwieczne prawdy, którymi żyją ludzie uczciwi, przypomina właściciela domu schadzek, wyśmiewającego się ze starej wieśniaczki. -Paul Claudel
kto-wykpiwa-odwieczne-prawdy-którymi-żyją-ludzie-uczciwi-przypomina-właściciela-domu-schadzek-wyśmiewającego-ę-ze-starej-wieśniaczki
Bywają atrakcyjne kłamstwa i pospolite prawdy. -Elżbieta Grabosz
bywają-atrakcyjne-kłamstwa-i-pospolite-prawdy
Nie istnieją kłamstwa, a jedynie kalekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-istnieją-kłamstwa-a-jedynie-kalekie-prawdy