Nowość nie zawiera się nigdy w pomyśle, ale w jego ujęciu.


nowość-nie-zawiera-ę-nigdy-w-pomyś-ale-w-jego-ujęciu
stefan napierskinowośćniezawierasięnigdypomyślealejegoujęciunowość nienie zawierazawiera sięsię nigdynigdy ww pomyśleale ww jegojego ujęciunowość nie zawieranie zawiera sięzawiera się nigdysię nigdy wnigdy w pomyśleale w jegow jego ujęciunowość nie zawiera sięnie zawiera się nigdyzawiera się nigdy wsię nigdy w pomyśleale w jego ujęciunowość nie zawiera się nigdynie zawiera się nigdy wzawiera się nigdy w pomyśle

No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu.Prawda zawiera się nie w myśleniu i wiedzy jako takiej, prawda zawiera się w całości ludzkiego życia i istoty.Pieniądz jest dobry, ale w pomyśle, w portfelu, w banku, w handlu, w ruchu, nie w środku mózgu i serca.Zdrada to cios, którego nie oczekujesz. Jeśli dobrze poznasz swoje serce, to nigdy Ci takiego ciosu nie zada. Będziesz bowiem znał jego najtajniejsze marzenia i jego tęsknoty, i będziesz je szanował. Nikt nie może uciec przed własnym sercem. Dlatego lepiej słuchać, co ono mówi. Aby żaden niespodziewany cios nigdy Cię nie dosięgnął.Starzeje się przede wszystkim nowość.Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości.