Nowość nie zawiera się nigdy w pomyśle, ale w jego ujęciu.


nowość-nie-zawiera-ę-nigdy-w-pomyś-ale-w-jego-ujęciu
stefan napierskinowośćniezawierasięnigdypomyślealejegoujęciunowość nienie zawierazawiera sięsię nigdynigdy ww pomyśleale ww jegojego ujęciunowość nie zawieranie zawiera sięzawiera się nigdysię nigdy wnigdy w pomyśleale w jegow jego ujęciunowość nie zawiera sięnie zawiera się nigdyzawiera się nigdy wsię nigdy w pomyśleale w jego ujęciunowość nie zawiera się nigdynie zawiera się nigdy wzawiera się nigdy w pomyśle

No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu. -Stefan Napierski
no­wość-nie za­wiera ę-nig­dy-w po­myś-ale-w ­go-ujęciu
Prawda zawiera się nie w myśleniu i wiedzy jako takiej, prawda zawiera się w całości ludzkiego życia i istoty. -Ludwig Andreas Feuerbach
prawda-zawiera-ę-nie-w-myśleniu-i-wiedzy-jako-takiej-prawda-zawiera-ę-w-całoś-ludzkiego-życia-i-istoty
Pieniądz jest dobry, ale w pomyśle, w portfelu, w banku, w handlu, w ruchu, nie w środku mózgu i serca. -Janusz Stanisław Pasierb
pieniądz-jest-dobry-ale-w-pomyś-w-portfelu-w-banku-w-handlu-w-ruchu-nie-w-środku-mózgu-i-serca
Starzeje się przede wszystkim nowość. -Jan Cybis
starzeje-ę-przede-wszystkim-nowość
Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości. -Anonim
prawdziwe-serce-rozpoznaje-ę-nie-po-jego-biciu-ale-po-jego-miłoś